Pages

ေက်းလက္သားေလး ဘေလာ့ဂ္ကို ေရးရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ေက်းလက္ရဲ့ ဓေလ့ ၊ သဘာ၀ အလွအပမ်ားကို သိေစခ်င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ဘေလာ့ဂ္ ကို အလည္လာေရာက္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အားလံုးကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Sunday, April 17, 2011

နွစ္ဦးမဂၤလာ ဆုေျခြလႊာ


အားလံုး အားလံုး အားလံုး မဂၤလာပါလုိ႔ ေက်းလက္သားေလးက နႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္....။

ဒီေန႔ဟာဆိုရင္ျဖင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ခုနွစ္၊ဦးတန္ခူးလဆန္း(၁၄)ရက္၊ နွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ျဖစ္
ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။ ျမန္မာ နွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ ေရာက္တာနဲ႔ အညီ နွစ္ဆန္းမွ စ၍ ေကာင္းမႈကုသုိလ္
မ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ျပီး  ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ နိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ....။    တရားထူး၊
တရားျမတ္ေတြ ရၾကပါေစ....။

ရတနာျမတ္သံုးပါး-
ဘုရားရတနာ=သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ထုိးထြင္းသိျမင္ေဟာၾကားနုိင္ေသာ၊ သတၱ၀ါ အႏၱတုိ႔၏
                       အားကိုးရာလည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ။
တရားရတနာ= သတၱ၀ါတို႔၏ အားကိုးရာျဖစ္ေသာ မဂ္ ေလးပါး၊ ဖိုလ္ ေလးပါး၊ နိဗၺာန္။

သံဃာရတနာ=သတၱ၀ါတို႔၏ အားကိုးရာျဖစ္ေသာ မဂၢဌာန္ ေလးေယာက္၊ ဖလဌာန္ေလးေယာက္ ေ
                        ပါင္း ရွစ္ေယာက္ေသာ အရိယာ သံဃာေတာ္ျမတ္နွင့္ သံမုတိ သံဃာ ေထရ္မဟာ။

အားလံုး ရတနာ ျမတ္သံုးပါးကို ထဲထဲ၀င္၀င္ သက္၀င္ယံုၾကည္ျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္
ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစလုိ႔ ေက်းလက္သားေလးက ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ဗ်ာ...။
............................................................................................................................


 နွစ္သစ္မွာ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ျပီး၊ ကာယကံ သံုးပါး၊ ၀စီကံေလးပါး၊ မေနာကံသံုးပါး၊     အပါယ္ေလး
ပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ အရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါး တုိ႔မွလည္
း ကင္းေ၀းၾကပါေစကုန္....။

ကာယကံသုံးပါး=ကုိယ္ျဖင့္ျပဳေသာမေကာင္းမႈ သံုးပါး
(၁) ပါဏာတိပါတ = သူတစ္ပါး အသက္သတ္ျခင္း။
(၂) အဒိႏၷာဒါန = သူတစ္ပါးဥစၥာခိုးယူျခင္း။
(၃) ကာေမသုမိစၦာစာရ = အုပ္ထိန္းမွႈရွိေသာ သူတစ္ပါး သားသမီး၊ သားမယားကို
ျပစ္မွား က်ဴးလြန္ျခင္း။

၀စီကံေလးပါး= ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းမႈေလးပါး
(၁) မုသာ၀ါဒ = မဟုတ္မမွန္ေျပာဆုိျခင္း
(၂) ပိသုဏ၀ါစာ = ကုန္းတိုက္စကားေျပာဆုိျခင္း
(၃) ဖရုသ၀ါစာ = ရုန္႔ရင္း ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိျခင္း
(၄) သမၹပၸာပ = ေကာင္းမွႈမပါ အႏွစ္မဲ့ေသာ စကားဖ်ဥ္း၊ စကားေပါ့ တုိ႔ေျပာဆုိျခင္း

မေနာကံသံုးပါး= စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းမႈသံုးပါး
(၁) အဘိဇၥ်ာ = သူတစ္ပါး၏ စည္းစိမ္ ဥစၥာကို မိမိပိုင္ျဖစ္ရန္ ၾကံစည္ျခင္း
(၂) ဗ်ာပါဒ = သူတစ္ပါး ပ်က္စီးရာ၊ ပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္ျခင္း
(၃) မိစၦာဒိဌိ = မွားယြင္း ေဖာက္ျပန္ေသာအယူရွိျခင္း

အပါယ္ေလးပါး= ခ်မ္းသာျခင္းကင္း၍ ဆင္းရဲအတိသာရွိျခင္း ေလးပါး
(၁) ငရဲ = အျမဲဆင္းရဲ ပူပန္ျခင္္း။
(၂) တိရိစၦာန္ = စားမွႈ၊ အိပ္မွႈ နွင့္ဒြါရ ေျခာက္ေပါက္မွ ကာမဂုဏ္ခံစားမွႈကုိသာတပ္မက္ျခင္း၊
မဂ္-ဖိုလ္- နိဗၺာန္ နွင့္ဖီလာ ကန္႔လန္႔ၿဖစ္ၿခင္း။
(၃) ၿပိတၱာ = အလိုၾကီး၍ အျမဲေလာဘမီးေလာင္ေနၿခင္း။
(၄) အသူရကာယ္ = ဆင္းရဲ တစ္ခါ၊ ခ်မ္းသာခဏသာရွိၿခင္း။

ကပ္သံုးပါး= ပ်က္စီးရန္အေၾကာင္းသံုးပါး
(၁) ဒုဗၻိကၡ ႏၱရကပ္ = ငတ္မြတ္ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း
(၂) သတၱႏၱရကပ္ = လက္နက္ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း
(၃) ေရာဂႏၱရကပ္ = အနာေရာဂါေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း

အရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး= မဂ္-ဖုိလ္၊ နိဗၺာန္ နွင့္လြဲရျခင္းရွစ္ပါး
(၁)ငရဲ - ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ေနရသူမ်ား။
(၂) တိရစာၦန္ - တိိရစာၦန္ဘံု၌ ျဖစ္ေနရသူမ်ား။
(၃) ၿပိတၱာ - ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေနရသူမ်ား။
(၄) အသညသတ္ - လြန္စြာအသက္ရွည္ေသာ အသညသတ္
ႏွင့္အရူပျဗဟၼာ (ရုပ္ခ်ည္းသက္သက္သာရွိေသာ)ျဗဟၼာႏွင့္
အ႐ူပ(နာမ္ခ်ည္းသက္သက္သာရွိေသာ)ျဗဟၼာမ်ား။
(၅) ပစၥႏၲရစ္အရပ္ - ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားမေရာက္ႏိုင္သည့္
အစြန္အဖ်ား ေတာေတာင္အၾကား(ပစၥႏၲရစ္သား) လူရိုင္းမ်ား။
(၆) မိစာၦဒိ႒ိ - လြဲမွားေသာ အယူရွိသူမ်ား။

(၇) ဥာဏ္ပညာမရွိသူမ်ား - တရားကိုနားလည္ေလာက္ေသာ ဥာဏ္မရွိသူမ်ား၊
ကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ဇစၥႏၶပုဂိၢဳလ္မ်ား။
(၈) ဘဳရားမပြင့္ရာအခါ၌ လူၿဖစ္ရၿခင္း - တတ္သိနားလည္ေလာက္ေသာ ဥာဏ္ရွိ
ေသာ္လည္း ဘုရားမပြင့္ေသာအခါ၌ လူျဖစ္ရသူမ်ား။

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး = အသက္၊ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ငါးပါး။
ေရ-မီး-မင္း-ခိုးသူ-မခ်စ္မနွစ္သက္ေသာသူ။

၀ိပတၱိတရားေလးပါး = အၿဖစ္ဆိုး အၿဖစ္ညံ့ၿဖစ္ၿခင္း ၄-ပါး။
(၁) ကာလ၀ိပတၱိ=ေခတ္ဆိုး ေခတ္ညံ့ျဖစ္ျခင္း
(၂) ဂတိ၀ိပတၱိ= ဘ၀ဆိုးဘ၀ညံ့ ျဖစ္ျခင္း
(၃) ဥပဓိ၀ိပတၱိ= မ်က္စိ၊ နား၊ နွာ၊ ကိုယ္လက္ အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
(၄) ပေယာဂ၀ိပတၱိ= ေလာကီကုသိုလ္ ၊ေလာကုတၱရာ ကုသိုလ္ အလို႔ငွါ အားမ
ထုတ္ျခင္း

ဗ်သနတရားငါးပါး = ေကာင္းက်ိဳး ပ်က္စီးၿခင္းငါးပါး
(၁) ဥာတိဗ်သန = ေဆြးမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း
(၂) ေဘာဂဗ်သန = ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးျခင္း
(၃) ေရာဂဗ်သ = က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
(၄) ဒိ႒ဗ်သန = အယူလြဲမွားျခင္း
(၅) သီလဗ်သန = ကိုယ္၊ နွႈတ္၊ နွလံုးထိန္းေက်ာင္းမွႈပ်က္စီးျခင္းကာယ၊ ၀စီ၊ မေနာ စတဲ့ ကိုယ္တုိင္ျပဳလုပ္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွကင္းေ၀းျပီး ၊ကိုယ့္အေပၚ က်
ေရာက္မည့္ ေဘးမွလည္း ကင္းေ၀းျခင္း မ်ားနွင့္ ျပည့္စံုၾကေစဖို႔ ေက်းလက္သားေလးက ဆုေတာင္း
ေပးေၾကာင္းပါဗ်ာ...။

ရာဇာ(ေက်းလက္သားေလး)
17.4.2011(နွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔)


4 comments:

Unknown said...

ေက်းလက္သားေလး ကုိရာဇာလဲ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကုိယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္
ႏွစ္သစ္မွစ၍ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ႏုိင္ပါေစလုိ ့
ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ ့လုိက္ပါတယ္ဗ်ာ။ က်န္းမာခ်မ္းသာ သုခႏွင့္ျပည့္စုံႏဳိင္ပါေစ။

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာရိွပါေစ

Unknown said...

က်န္းမာပါေစ

Post a Comment